Untitled Page
 HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Nhân viên kinh doanh
0909.919.331 (Mr.Cường)

 BẠN BIẾT ĐẾN SAPACOVN QUA PHƯƠNG TIỆN NÀOBình chọn | Kết quả

  LIÊN KẾT
  Tìm kiếm Hoá chất - Chemicals
  Chemicals - Kinh doanh hóa chất
  Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam
  Vnexpress.net
  Dantri.com
  Basf
  Hoá chất công nghiệp - vatgia
  Hoá chất dung môi ngành sơn
  Hoá học, Chemicals - solvent
  Chemicals for paints - ink
  Hóa chất dung môi - Chemicals Solvents for paint
  Hóa chất công nghiệp - Industrial Chemicals
  Kinh doanh dung môi
  Cục Hóa Chất
  Ngân hàng VietcomBank
  PETRONAS - Malaysia
  Dow chemicals
  Tìm kiếm Hoá chất - Finding Chemicals
  SOLVENT - CHEMICAL BLOG
  SAPACHEMICALS - SAPACOVN
  PRICE of SOLVENTS
  LIST of CHEMICALS (SAPA Co.,Ltd)
  HƯỚNG DẪN MUA HÀNG - Danh mục hóa chất SAPA
HÀNG GIÁ CẠNH TRANH
PROPYLENE GLYCOL USP/EP Grade - DOW
Theo thị trường
Dimethylformamide, DMF, Formic acid dimethylamide
Theo thị trường
MONOETHYLENE GLYCOL, MEG, Ethylene Glycol
Theo thị trường
Diethanolamine (DEA) - Petronas - Malaysia
Theo thị trường
Ethanol 99.5% - 99.9%, Anhydrous Alcohol, Fuel EOH
Theo thị trường
MONOETHANOLAMINE (MEA) ; ethanolamine
Theo thị trường
XYLENE, Mixed Xylene , C8H10, dimethyl benzen
Theo thị trường
ACETONE, AC, DMK, CH3COCH3
Theo thị trường
Toluenediisocyanate, TDI, Lupranate T 80 - DOW
Theo thị trường
ETHYL ACETATE, EAC, Methyl Acetate, MAC
Theo thị trường
N-HEXANE, Hexane Fluid, C6H14, hexane solvent
Theo thị trường
ISOBUTANOL, Isobutyl alcohol, secondary butanol
Theo thị trường
Methylene Chloride, MC, CH2CL2, Chlorinated sol
Theo thị trường
Butyl Acetate, N-Butyl Acetate, Butyl solvent
Theo thị trường
DOWANOL PMA, METHOXYPROPYL ACETATE, MPA
Theo thị trường
Cyclohexanone, CYC, dầu Ông già, Anone Solvent
Theo thị trường
ISOPHORONE, dung môi A783, C4H9O, IP solvent
Theo thị trường
Methanol, CH3OH: dung môi công nghiệp, cồn CN
Theo thị trường
BUTYL CELLOSOLVE, BCS, CAS.No: 29094300
37 USD
Nhựa keo 3755, 7322, 7303, 7302, Acrylic Polyol
Theo thị trường
Methyl isobutyl ketone, MIBK, dung môi mực in
Theo thị trường
HÀNG MỚI VỀ
N-BUTANOL, n-butyl alcohol; n-Butanol Tech
Theo thị trường
TOLUENE; C7H8; (Tol)
Theo thị trường
ETHYL CELLOSOLVE, ECS, Ethyl Glycol
Theo thị trường
Nonyl Phenol Ethoxylate, NP9, Alcohol Ethoxylate
Theo thị trường
DEIPA 85%, TIPA 85%; Triisopropanolamine, MIPA
Theo thị trường
DOWPER Solvent, PCE, Tetrachloroethylene, Perchlor
Theo thị trường
Dipropylene glycol, DPG, hoá mỹ phẩm, hương liệu
Theo thị trường
Anti-skin B, Chống tạo màng sơn, phụ gia sơn
Theo thị trường
DIBUTYLPHTHALATE, DBP, PALATINOL C, BASF
Theo thị trường
NITROCELLULOSE RESIN, nhựa Nitro, RS 1/2, 1/4
Theo thị trường
DIETHYLENE GLYCOL, DEG, dầu thuỷ lực, bôi trơn
Theo thị trường
TRICHLOROETHYLENE, TCE, dung môi tẩy dầu
Theo thị trường
BUTYL CARBITOL, BC, Butyl diglycol (BDG)
Theo thị trường
EPOXY RESIN, DER 331, nhựa epoxy 331, Dow - USA
Theo thị trường
TRIETHANOLAMINE 99% , TEA 99%, TEA 85%
Theo thị trường
Propylene Glycol USP/EP grade, PG dược DOW
Theo thị trường
OCTOATE COBALT 10 %, Pb 32%, Mn 10%, Ca 10%,
Theo thị trường
Chlorinated Paraffin, CERECLOR S52, S54, clor hoá
Theo thị trường
ZINC STEARATE, Kẽm stearate, sơn, cao su, nhựa
Theo thị trường
NHỰA EPOXY, E44, DER 671, DER 669E, DER 331
Theo thị trường
CELLOSOLVE ACETATE, CAC, Ethyl Glycol Acetate
Theo thị trường
ISO PROPYL ALCOHOL, IPA 99%, IPA Tech, isopropanol
Theo thị trường
Nhựa Alkyd: Alkyd resin 1269,1423,3004, 1108, 3304
Theo thị trường
ETERKYD 3755 - X -80, Acrylic polyol, sơn PU, bóng
Theo thị trường
Polyalkylene glycol butyl ethyl, Dầu se sợi PE-PP
Theo thị trường
Monoethanolamine ; MEA ; Ethanolamine
Theo thị trường
SYLOID C906 - C803, chất làm mờ bề mặt sơn, mực in
Theo thị trường
DIOCTYLPHTHALATE, DOP, DOTP, Hexamoll DINCH
Theo thị trường
Polyethylene Glycol; PEG 400, PEG 600, PEG 4000
Theo thị trường
Mono ethylene glycol, MEG, Ethylene Glycol
Theo thị trường
Butyl Cellosolve, BCS; Butyl glycol; Glycol EB
Theo thị trường
METHYL ETHYL KETONE, MEK Solvent
Theo thị trường
PHOSPHORIC ACID, H3PO4, 85% min, Food Grade
Theo thị trường
LIST OF CHEMICALS ARE SUPPLYING NOW -- < (*L*)> NE - ( 1/19/2008 - 17664 Views )
GIÁ CẢ CẠNH TRANH GIAO HÀNG NHANH CHÓNG ĐA DẠNG HÀNG HOÁ DỊCH VỤ UỶ THÁC CÁC LOẠI HOÁ CHẤT

SAPA TRADING AND SERVICE Co.,Ltd

448A LY THAI TO ST., DIST. 10, HCMC, VN

TEL: +84 8 9272930 - 8345165 - 8348171 FAX: +84 8 8345165/8346704
Lien he: Mr TH. CUONG ( 0909-919-331)
YAHOO chatting: sapa_chemicals

Website: http://www.sapacovn.com Email: sapacochem@vnn.vn

We are very pleased to offer you our commodities terms:

Product

Packing

Origin

I. RESIN

  1. Alkyd resin
  1. Long oil

- Alkyd 1202 – 80

200 KG/DR

Indonesia

- Alkyd resin CR 1269 – 80

200 KG/DR

Indonesia

- Everkyd 1180 – M – 2

200 KG/DR

Taiwan

- Beckosol 6501 – 80 – N

190 KG/DR

Thailand

  1. Short oil

- Alkyd 23

200 KG/DR

Indonesia

- Alkyd 352 – 70

200 KG/DR

Taiwan, Indonesia

- Chemkyd 6402 – 70

200 KG/DR

Indonesia

- Alkyd CB 1411 – 70

200 KG/DR

Indonesia, Thailand

- Eterkyd 3755 – X – 80

210 KG/DR

Taiwan

- Alkyd resinCR 1423 – 70

200 KG/DR

Indonesia

- Eterkyd 3304 – X – 70

210 KG/DR

Taiwan

  1. Acryic resin

- EVA 15 (Styrene arcrylic co.)

200 KG/DR

Indonesia, Thailand

- EVA 3585 (Styrene arcrylic Co.)

200 KG/DR

Indonesia

- Eterac 7302 – 1 – XC – 60

200 KG/DR

Taiwan

- Eterac 7303 – X – 63

200 KG/DR

Taiwan

- Eterac 7322 – 2 – SX – 60

200 KG/DR

Taiwan

  1. Other resins

- Epoxy E44

20 KG/PAIL

Taiwan

- Epoxy 128S

220 KG/DR

Taiwan

- Epoxy D.E.R 331

240 KG/DR

Dow - Korea

- Epoxy D.E.R 671

25 KG/BAG

Dow - Korea

- Epoxy KER 828

220 KG/DR

Shell - Korea

- Epoxy D.E.R 671 – X75

220 KG/DR

Dow - Korea

- Maleic resin 900, 920

25 KG/ BAG

China, Taiwan

- Petro resin SK120H, SK120B

25 KG/ BAG

Taiwan

- Petro resin C9, 10 color

25 KG/ BAG

China

- Nitrocellulose 1/4S, 1/2S, 5S, 20S

20 KG/ BAG

China

- Nitrocellulose 40S, 60S, 120S

20 KG/ BAG

China

- Nitrocellulose SS1/16, 1/8, 1/4,1/2

120 KG/DR

Thailand

- Nitrocellulose RS1/16, 1/8, 1/4,1/2

120 KG/DR

Thailand

- NitrocelluloseRS5

100 KG/DR

Thailand

- NitrocelluloseRS 20

100 KG/DR

Thailand

- NitrocelluloseRS 40

100 KG/DR

Thailand

- NitrocelluloseRS120

100 KG/DR

Thailand

- NitrocelluloseRS1000

100 KG/DR

Thailand

- Styrene Monomer

190 KG/DR

Singapore

- Maleic Anhydride (MA)

25KG/BAG

Taiwan

II. SOLVENT

1. Acetone

160/159 KG/DR

Mobil, Shell, Taiwan

2. Iso – Butanol

167, 165 KG/DR

Malay, BASF

3. N – Butanol

165/167KG/DR

Malay, South Africa, BASF

4. Butyl Acetate

180 KG/DR

Malaysia, BASF

5. Butyl Carbitol (Dowanol DB)

200 KG/DR

Malaysia (Optimal)

6. Butyl Cellosolve (Dowanol EB)

188 KG/DR

Malaysia (Optimal)

7. Butyl Glycol

185 KG/DR

Germany

8. Cellosolve Acetate

200 KG/DR

USA, UAE

11. Cyclohexanone

190 KG/DR

Taiwan. Germany

12. Diethanolamine (D.E.A)

210 KG/DR

Japan

13. Diethylene Glycol (D.E.G)

225/235 KG/DR

Thailand, Indo, Malaysia

14. Dimethylfomamide (D.M.F)

190 KG/DR

BASF (Germany, China), Korea

15. Dowanol PMA

200 KG/DR

Dow (USA)

16. Dipropylene Glycol (D.P.G)

215 KG/DR

Dow (USA)

17. Ethyl Acetate

180 KG/DR

Mobil, Singapore, USA

18. Ethyl Cellosolve

190 KG/DR

USA, India

19. Isophorone

190 KG/DR

Germany

20. Ethanol 96o, 98o

168 KG/DR

Vietnam

21. Methanol

163 KG/DR

Singapore, Malaysia, Arabia

22. Methyl Ethyl Ketone (M.E.K)

165 KG/DR

Singapore, Taiwan

23. Methyl Iso Butyl Ketone (M.I.B.K)

165 KG/DR

Singapore

24. Methylene Chloride (M.C)

270 KG/DR

Dow

25. Mono Ethylene Glycol (M.E.G)

235,225 KG/DR

Malaysia, Thailand

26. Monoethanolamine (M.E.A)

210 KG/DR

Malaysia (Optimal)

27. Monoethanolamine pure (M.E.A)

210 KG/DR

Germany

28. N-Propyl Acetate

160 KG/DR

Dow – USA

29. Poly Ethylene Glycol 400 (P.E.G)

230 KG/DR

Malaysia (Optimal)

30. Poly Ethylene Glycol PEG 600

230 KG/DR

Malaysia (Optimal)

31. Propylene Glycol (PG) IND.

215 KG/DR

Dow – USA, Brazil

32. Propylene Glycol (PG) USP/EP

215 KG/DR

Dow – Brazil

33. Caradol 5602/Voranol 3010 (PPG)

210 KG/DR

Shell, Dow, Singapore

34. Toluenediisocyanate 80/20 (TDI)

250 KG/DR

Germany (BASF)

35. Shellsol 3040

155 KG/DR

Shell

36. Shellsol 60/145

139 KG/DR

Shell

37. Solvent A 150

175 KG/DR

Korea

38. Pegasol R100

179 KG/DR

Mobil

39. Toluene

179,173,180KG/DR

Mobil, Shell, Singapore, thai

40. Triethanolamine’99 (TEA’99)

232 KG/DR

Malaysia (Optimal)

41. Triethanolamine pure

230 KG/DR

BASF

42. Xylene

179, 173KG/DR

Mobil, Shell

43. N – Hexane

132,139 KG/DR

Thailand, Singapore

44. Iso Propyl Alcohol (IPA) TECH.

163 KG/DR

Singapore, South Africa, Taiwan

45. Iso Propyl Alcohol (IPA)

160 KG/DR

Dow

46. Tergitol NP4 – 10 surfactant

210 Kg/DR

Malaysia (Optimal)

47. Trichloroethylene (T.C.E)

296, 300 kg/DR

United Kingdom, Japan

III. PIGMENT

1. Iron Oxide Red

25 KG/ BAG

China

2. Iron Oxide Yellow

25 KG/ BAG

China

3. Blue 15.3

20 KG/PAIL

India

4. Green 7

20 KG/PAIL

India

5. 10 G.A

25 KG/ BAG

Japan

6. G.E.X

25 KG/ BAG

Japan

7. 5 G.E.X

25 KG/ BAG

Japan

8. ZnCrO4

25 KG/ BAG

China

9. PbCrO4

25 KG/ BAG

China

10. Titan CR 828,CR128, 902

25 KG/ BAG

Australia, Arabia Saudi

11. Lithopone B301

50 KG/ BAG

China

12. Aluminium Paste 130

25 KG/PAIL

Canada

13. Paste 100MA

50 KG/ PAIL

Japan

14. Paste 803

25 KG/ PAIL

Canada

15. RPG 3500

25 KG/ PAIL

Canada

16. RG 3500

25 KG/ PAIL

Canada

IV. HARDENER

1. Epikure 3125 curing agent

190.5, 180 KG/DR

USA, China

2. Epikure 3115 curing agent

190.6 KG/DR

USA

3. Triethylenetetramine (TETA)

199.6 KG/DR

Dow

4. Polyamide

5 KG/Can

China

5. Polyurethane 530 – 75

16 KG/ PAIL

Taiwan

V. ADDITIVES

1. Antiskin B (Skin B)

45.36 KG/ PAIL

Thailand

25 KG/CAN

U.A.E

2. Octoate Cobalt 10%

25 KG/ PAIL

Arabia Saudi, Indo

3. Octoate Calcium 05%

180 KG/DR

Indonesia

4. Manganese 10%

200 KG/DR

Arabia Saudi, Indonesia

5. Lead 32%

250 KG/DR

Arabia Saudi, Indonesia

6. Zirconium 18%, 12%

227 KG/DR

Troy, Indonesia

7. SAK - ZS – P/PLB (Zinc Stearate)

25 KG/ BAG

Singapore

8. Rhodoline 34M (Matting agent )

10 KG/ BAG

Korea

9. Syloid C906 (Matting agent )

15 KG/ BAG

Malaysia

10. DOP (Platinol AH): Plasticizer

200 KG/DR

BASF (Malaysia)

11.DBP (Platinol C): Plasticizer

200 KG/DR

BASF (Malaysia)

12. Troysol AFL (Anti floating agent)

45 KG/DR

Troy

13. CF 16 (Anti-foam agent)

180 KG/DR

England

14. Luwax A powder(Polyethylene wax)

25 KG/ BAG

Germany

15. Cereclor S52 (Chlorinated paraffin)

260 KG/DR

Ineos Chlor (France)

16. Alkali Refined Linseed oil

200 KG/DR

India

VI. GRINDING AID FOR CEMENT

1. C.B.A (Cellulose Basic Amine)

250 KG/DR

Thailand

2. D.E.G (Diethylene Glycol)

220/235 KG/DR

Malaysia, Indonesia

3. T.E.A’99 (Triethanolamine’99)

232 KG/DR

Malaysia

4. Amine SD

230 Kg/DR

VII. HEAT TRANSFER FLUIDS

1. Propylene Glycol (PG) IND

215 KG/DR

Dow

2. Propylene Glycol (PG) USP/EP

215 KG/DR

Dow

3. Mono Ethylene Glycol (M.E.G)

235 KG/DR

Malaysia

VIII. OTHER CHEMICALS

1. Caustic Soda flake 98% min

25 KG/ BAG

Indo., Taiwan, Thailand

2. Calcium hypochloride 65% (Chlorin)

15 KG/PAIL

Indonesia

3. Chloroform

300 KG/DR

England

4. Methylene Chloride (MC)

270 KG/DR

Dow, Taiwan, Ukraina

5. Acid Formic

35 KG/PAIL

Netherland

6. Sodium Benzoate BP-98

25 KG/ BAG

China

7. Formalin 37%

220 KG/DR

U.A.E, Taiwan

8. Menthol Crystal

25 KG/PAIL

Singapore

9. Alkali refined linseed oil

190 Kg/DR

India

10. Phenol
11. Oxide Nhom, Kem, Sat

NHAN UY THAC MOT SO MAT HANG HOA CHAT

200 Kg/DR

Korea

admin
Nguồn :W...CUONG
Các tin khác :
User Name
Mật khẩu
Đăng nhập | Đăng ký

 GIỎ HÀNG CỦA BẠN
ĐẶT MUA  

 TIN TỨC SỰ KIỆN
Được giảm thuế mà chưa tận dụng 12/1/2008
TOP 500 DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU VỀ DOANH THU TẠI VIỆ 12/1/2008
Danh mục mới hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng tron 1/22/2008
LIST OF CHEMICALS ARE SUPPLYING NOW -- < (*L*)> NE 1/19/2008

Untitled Page
TRANG CHỦ CÔNG TY SẢN PHẨM HỖ TRỢ LIÊN HỆ